Datasheet Vishay BYV28-100-TR

ManufacturerVishay
SeriesBYV28-100
Part NumberBYV28-100-TR
Datasheet Vishay BYV28-100-TR

Ultra-Fast Avalanche Sinterglass Diode

Datasheets

Datasheet BYV28-50, BYV28-100, BYV28-150, BYV28-200
PDF, 123 Kb, Language: en, File uploaded: Jan 21, 2021, Pages: 4
Ultra-Fast Avalanche Sinterglass Diode
Extract from the document

Prices

Other Options

BYV28-150 BYV28-200 BYV28-50

Model Line

Series: BYV28-100 (2)

Other Names:

BYV28100TR, BYV28 100 TR

1-4 Layer PCBs $2