Wanjia Relay

Wenzhou Wanjia Electric Equipment Co. Ltd.

www.china-wanjia.com

Shanghai, China

Type: Manufacturing

Magnetic Latching Relays, Power Relays, Middle Power Relays, Auto/Automobile Relays.